เรื่องราวของเรา
บริษัท ที เอ็น ดี ฟู้ดส์ อินดัสตรีย์ จำกัด เป็นบริษัทสาขาของ บริษัทโดโมโตะ ฟุ้ดส์ จำกัด(ญี่ปุ่น) ในประเทศไทย
image
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป โดยมีสินค้ากับข้าวและสึคุดานิผลิตจากหน่อไม้ มันเทศญี่ปุ่น ผักกาดเขียวปลี ปลาซันมะ หอยอาซาริฯลฯ เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการกำจัดสิ่งแปลกปลอมระหว่างกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเป็นเวลามากกว่า 30ปี สินค้าของเราส่วนใหญ่สามารกเก็บรักษาที่อูณหภูมิห้องหรือแช่เย็นได้เป็นเวลา 180 วัน โดยมีการจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซียฯลฯ ณ ปัจจุบัน ในอนาคตราจะยังคงใช้ประสบการณ์และทักษะที่เรามีในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อไป
เราเปิดรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเสมอ เราต้องการใช้เว็บไซต์ของเราในการแชร์วิสัยทัศน์  Know-how และประสบการณ์กับคุณลูกค้า เพื่อหาโอกาสในการสนองตอบความต้องการและสนับสนุนธุรกิจของคุณลูกค้าต่อไป
 
การสนับสนุน
Powered by MakeWebEasy.com