การสนับสนุน
       
      เรามีประสบการณ์ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในสินค้า ผลิตไอศกรีม สินค้ากึ่งสำเร็จรูปสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน สินค้าสำหรับธุรกิจ (B2B) โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่น เราสามารถสนับสนุนคุณลูกค้าในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ตั้งแต่ขั้นตอน ทดลองการผลิต ทดลองการขาย ลดขั้นตอนดำเนินการต่างๆ และเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุณลูกค้าต้องการ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/m_1920x0/SHGgBSSme/DefaultData/New_Project__5_.png?v=202012190947  R&D

   เรามีเครือข่ายพาร์ทเนอร์กว่า 40 รายในหลายประเทศทั่วโลก มีประสบการณ์การผลิตสินค้ามากกว่า 120ชนิด และมีวัตถุดิบที่ใช้ในปัจจุบันมากกว่า 120 ชนิด พร้อมสำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่น ให้ธุรกิจของคุณ หรือแนะนำสินค้าในปัจจุบันที่สามารถสนองความต้องการของคุณได้ เรามีประสบการณ์การพัฒนาสินคากลุ่ม อาหารสำเร็จรูปแช่เย็น และอาหารรีทอร์ทที่ผลิตจาก สาหร่าย ผัก มันเทศญี่ปุ่น ปลา หอย ฯลฯ ทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราแปรผันตามความต้องการของคุณลูกค้า ความปลอดภัยอาหาร กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของฝ่าย R&D

   คุณสมบัติทุกอย่างของสินค้ารวมถึงลักษณะปรากฏภายนอก กลิ่น รส และสูตรการผลิตของสินค้าทุกชนิด ถูกออกแบบและตรวจสอบโดยฝ่าย R&D ของบริษัทเราและบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเพื่อรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถเข้ากับพฤติกรรมการบริโภคที่ประเทศปลายทางก่อนส่งให้คุณลูกค้าทำการอนุมัติอีกครั้ง เราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายลูกค้าในกระบวนการ R&D เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเราและลูกค้า และมันเป็นหน้าที่ของเราในการสนับสนุนลูกค้าทุกๆทางที่เราทำได้ในขั้นตอนเริ่มต้น

 

 

image
imageimage
image
  การผลิต
       
      เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตทุกชิ้นได้รับการออกแบบหรือคัดเลือก เพื่อรักษาสภาพสุขอนามัยที่ดีในบริเวณพื้นที่ผลิต เครื่องมีอที่สัมผัสอาหารโดยตรงทุกชิ้นถูกผลิตด้วยวัสดุฟู้ดเกรด มีการตรวจสอบ และบันทึกค่าพารามิเตรอืที่สำคัญเช่น น้ำหนัก บริกซ์ pHในกระบวนการผลิตทีมีความสำคัญทุกจุดเพื่อการันตีคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โรงงานเรามีสาธารณูปโภคด้านต่างๆทั้ง น้ำบริโภค ไฟฟ้า อากาศอัด ไอน้ำ และการจัดการน้ำเสีย เพียงพอต่อการสนับสนุนเครื่องมือ และเครื่องจักรผลิตใหม่ๆที่เราจะลงทุนในอนาคต เรามีเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตปัจจุบันหลายชนิดทีใช้ในการผลิตสินค้าปัจจุบันและสามารถประยุกต์ใช้กับสินค้าของคุณลูกค้าได้ตามรายการด้านล่าง
Pre-treatment tank

 หม้อต้มเตรียมวัตถุดิบ
      ใช้ในกระบวนการละลายเกลือ ลวก และทำเย็นสินค้า มีไอน้ำเป็นสื่อกลางในการนำความร้อนโดยตรง โดยไอน้ำที่ใช้มีคุณภาพระดับเดียวกับน้ำบริโภค นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบสร้างฟองอากาศเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมด้วย

Mixer

 เครื่องผสม
      ขนาดพื้นที่และชนิดใบพายได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อผสมวัตถุดิบหลากหลายชนิดก่อนกระบวนการบรรจุ

Packing_Machin

 เครื่องบรรจุ
      สามารถบรรจุถุงเพาซ์ได้ตั้งแต่ไซส์ 30g ถึง 3kg ทั้งในโหมดบรรจุแบบสูญญากาศและเติมก๊าซไนโตรเจน

Selection Area

 บริเวณคัดแยก
      มีกระบวนการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมในสินค้าบนโต๊ะสเตนเลสที่มีความสว่างเพียงพอ

Silent Cutter

 เครื่องไซเรนท์คัตเตอร์ เครื่องสไลเซอร์ และเครื่องตัด
      สามารถประยุกต์ใช้เครื่องต่างๆในการตัดวัตถุดิบได้หลายแบบทั้งแบบป่น ลูกเต๋า เส้น และแผ่น

Clam treatment line

 กระบวนการคัดแยกหอยลาย
      เราสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมในหอยลายด้วยไลน์ผลิตที่มีการออบแบบโดยเฉพาะครอบคลุมกระบวนการสร้างฟองอากาศ เอ็กซเรย์ และการตรวจสอบด้วยสายตา

Fryer and roaster

 เครื่องทอดและเครื่องคั่ว
      สามารถแปรรูปสินค้าที่ต้องผ่านกระบวนการทอดหรือคั่วได้

kettle

 หม้อต้มปรุงรส
      ใช้ในการผลิตน้ำซุปหรือสินค้าสึคุดะนิโดยมีไอน้ำเป็นสื่อกลางในการให้ความร้อนโดยอ้อม

Vacuum Cooler

 เครื่องทำเย็นแบบสูญญากาศ
     สามารถทำเย็นสินค้าที่มีอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วโดยไม่ใช้น้ำ เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าสำเร็จ

Water Immersion Retort

 เครื่องรีทอร์ทชนิดน้ำท่วม
      สามารถฆ่าเชื้อสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่มีความอ่อนตัวเช่น ถุงเพาซ์ ภายใต้สภาวะฆ่าเชื้อโดยมีความดันส่วนเพิ่ม เพื่อป้องกันการรั่วซึมของภาชนะบรรจุจากความดันภายใน อุณหภูมิฆ่าเชื้อสามารถปรับได้ตามคุณลักษณะของสินค้าตั้งแต่ 70 ถึง 120°C มีการบันทึกอุณภูมิและเวลาระหว่างฆ่าเชื้ออย่าละเอียดเพื่อรับประกันความปลอดภัยของสินค้า

X-ray

 เครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องเอ็กซเรย์
      ใช้ในการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในสินค้าสำเร็จก่อนส่งออก

T-F4

 ห้องเย็น
      มีห้องเย็น -18°C และห้องชิลล์   0-8°C สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า  

Waste Water Facility

 ระบบปรับปรุงน้ำดี 
      น้ำประปาที่รับเข้าโรงงานจะผ่านกระบวนการเติมโอโซน กรองด้วยแมงกานีสซีโอไลต์ และถ่านกัมมันต์ และเติมคลอรีนก่อนส่งไปยังทุกส่วนของโรงงาน น้ำที่ใช้ทำน้ำซุปหรือเติมในสินค้าโดยตรงจะถูกกรองเป็นพิเศษอีกครั้งด้วยระบบ RO และไม่มีการเติมคลอรีน

image

 ระบบบำบัดน้ำเสีย
      ใช้ระบบ MSABP ในการบำบัดน้ำเสียในบริษัทก่อนปล่อยสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของผู้ให้บริการภายนอกต่อไป

  วัตถุดิบ
       
      วัตถุดิบบางชนิดมีสิ่งแปลกแปลมที่ไม่สามารถกำจัดด้วยเครื่องมือที่ญี่ปุ่น แต่สามารถกำจัดด้วยพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษที่โรงงานเรา โรงงานเราตั้งอยู่ในเขต Free Zone ทำให้สามารถนำเข้าวัตถุดิบทุกชนิดจากต่างประเทศมาแปรรูปและส่งออกไปต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียอากรขาเข้า  บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นช่วยสนับสนุนส่งเครื่องปรุงหรือวัตถุเจือปนอาหารที่มีคุณลักษณะเฉพาะจากญี่ปุ่นและไม่มีผลิตในไทยด้วยราคาเทียบเท่าราคาขายส่งที่ญี่ปุ่น
Raw Meterial Treatment
Raw Meterial Treatment
  คุณภาพ
       
      เรามีระบบคุณภาพ GHP HACCP และ ISO 9001:2015  ในปัจจุบันเรากำลังปรับปรุงระบบของเราเพื่อให้ผ่านมาตรฐานระบบ FSSC22000 ในอนาคตอันใกล้ เรามีห้องปฏิบัติการในบริษัทเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกวัน มีการเก็บรักษาบันทึกการผลิต ในจุดต่างๆ โรงงานเรามีการควบคุมดูแลมาตรฐานต่างๆในระดับเดียวกับโรงงานของบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น เรามีประสบการณ์ผลิตและจำหน่ายสินค้าเราไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลามากกว่า 30ปี และสามารถกล่างได้ว่าสินค้าเรามีคุณภาพใกล้เคียงกับสินค้าที่ผลิตจากญี่ปุ่น และผ่านมาตรฐานของร้านสะดวกซื้อ และร้านค้ารายใหญ่ในญี่ปุ่น

 
image
image
  การส่งออก
       
      เรามีประสบการณ์ส่งออกสินค้าสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปไปยังประเทศ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย เราสามารถจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่างๆที่ลูกค้าต้องการสำหรับการส่งออกเช่น เอกสาร C/O(Form D, Form AJCEP, Form RCEP, Form JTEPA) เอกสาร Certificate of Free Sale เอกสารสเปคสินค้า ฯลฯ
image
  สนับสนุนการขาย
       
      บริษัทไทยโดโมโตะจำกัดเป็นตัวแทนขายของบริษัทเราในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือภูมิภาคใกล้เคียง และสามารถให้คำแนะนำในการส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทางด้วยเส้นทางและวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
image
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้